Tin tức

THÔNG BÁO BẢO TRÌ LIÊN THÔNG PHỤ BẢN SERVER

Các Đại Hiệp thân mến!

Lệnh Hồ Ca sẽ tiến hành bảo trì Liên thông phụ bản và gộp Server, cụ thể như sau:

THỜI GIAN

10:00 (dự kiến 2H) ngày 01/07/2022

NỘI DUNG

LIÊN THÔNG PHỤ BẢN MỘT SỐ SERVER

Các server cùng cụm sẽ gặp nhau trong các phụ bản Ma Giáo Vây Công, Hoa Sơn Luận Kiếm, Bảo Tàng Thế Lực:

Cụm 1: S49 + S50 + S51

Chúc các Đại Hiệp có những phút giây tuyệt vời cùng Lệnh Hồ Ca!