Sự kiện

PHÚC LỢI SERVER MỚI

Các Đại Hiệp thân mến!

Hôm nay muội sẽ giới thiệu các "PHÚC LỢI SERVER MỚI" đến các Đại Hiệp, để mọi người nắm thông tin và nhận nhiều ưu đãi nhé!

DIỆT ĐẦU HẮC MỘC NHAI

- Thời gian: 7 ngày đầu mở server

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động người chơi diệt Boss chỉ định sẽ được nhận quà tương ứng

image001

ĐIỂM DANH NGÀY

- Thời gian: Mỗi ngày

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động người chơi đăng nhập vào game sẽ nhận quà tương ứng

image003

ĐỒNG HÀNH MIỄN PHÍ

- Thời gian: 7 ngày đầu mở server

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động người chơi hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu sẽ nhận được đồng hành Nghi Lâm

image005

Chúc các Đại Hiệp có những phút giây tuyệt vời cùng Lệnh Hồ Ca!