FAQ

Cài đặt và Gỡ bỏ

TẢI VÀ CÀI ĐẶT GAME:

Để tải game Lệnh Hồ Ca về, các bạn làm theo bước sau:

Vào trang chủ, nhấn nút TẢI GAME, sau đó tiến hành mở file vừa tải để cài đặt Client.

1

2

HƯỚNG DẪN GỠ BỎ:

- Bạn vào ổ C: Program File (x86 nếu có), vào thư mục morfir-client-ynxajh-n và nhấn đúp vào file unins000 để tiến hành gỡ cài đặt

001

001