Đặc sắc

HỆ THỐNG ĐÚC - RÈN TRANG BỊ

Các Đại Hiệp thân mến!

Hôm nay muội sẽ giới thiệu Tiêu điểm "ĐÚC - RÈN TRANG BỊ" đến các Đại Hiệp, để mọi người nắm thông tin và cùng muội nâng cấp Trang Bị của mình thành những món đồ mạnh mẽ nhất nhé!

Đại Hiệp vào biểu tượng Đúc như trong hình để vào giao diện hệ thống.

13

Đúc Lại giúp trang bị có thể kèm thêm thuộc tính đúc hiếm.

Cấp đúc càng cao thì thuộc tính đúc hiếm cộng thêm càng nhiều.

Người chơi dùng các loại Đá Đúc tương ứng với từng vị trí trang bị để đúc.

14

15

15a

15b

Đại Hiệp vào biểu tượng Rèn như trong hình để vào giao diện hệ thống. Trong giao diện này có 8 mục:

- Cường Hoá

- Rèn

- Tinh Luyện

- Thăng Cấp

- May Mắn

- Khảm

- Thánh Hoả

- Tu Chân

1

CƯỜNG HOÁ

Cường Hoá giúp tăng thêm chỉ số thuộc tính cơ bản.

Ở các cấp CS khác nhau, thuộc tính ẩn khi kích hoạt Cường Hoá cả bộ cũng khác nhau. Càng kích hoạt nhiều càng cộng nhiều chỉ số lực chiến.

2

Người chơi dùng Đá Cường Hoá ứng theo từng cấp để cường hoá.

3

Riêng Bộ Trang Bị Trân Phẩm, để cường hoá thì người chơi dùng Đá Cường Hoá Trân Phẩm

4

5

RÈN

Rèn có thể nhận thêm thuộc tính nội công ngẫu nhiên.

Để Rèn, người chơi dùng Đồ Đỏ dư để nâng cấp sao rèn trang bị. Cấp sao càng cao, càng mở nhiều thuộc tính đặc biệt.

6

TINH LUYỆN

Tinh Luyện có thể nhận thêm thuộc tính ngẫu nhiên.

Người chơi dùng Nguyên Thạch Tinh Luyện để nâng cấp tinh luyện. Cấp tinh luyện càng cao, càng mở nhiều thuộc tính đặc biệt.

7

7a

THĂNG CẤP

Thăng Cấp có thể nhận thêm thuộc tính cơ bản.

Người chơi dùng Đá Thăng Cấp để nâng cấp. Thăng cấp càng cao, chỉ số cộng thêm càng nhiều.

Ở các cấp CS khác nhau, thuộc tính ẩn khi kích hoạt Thăng Cấp cả bộ cũng khác nhau. Càng kích hoạt nhiều càng cộng nhiều chỉ số lực chiến.

8

8a

MAY MẮN

May Mắn có thể nhận thêm chỉ số: % cơ bản trang bị và % tỉ lệ đòn đánh hội tâm

Người chơi dùng Đá May Mắn để nâng cấp. May Mắn càng cao, chỉ số cộng thêm càng nhiều.

9

9a

KHẢM ĐÁ

Khảm Đá giúp trang bị tăng thêm nhiều thuộc tính.

Cấp trang bị CS càng cao, số ô được khảm sẽ tăng lên.

Đá Khảm có thể kiếm được ở hoạt động Boss Cá Nhân hoặc mua ở Tiệm KNB

10

THÁNH HOẢ

Thánh Hoả Lệnh là dạng trang bị đặc biệt, tuy không mặc lên nhân vật nhưng vẫn được tính thuộc tính khi kích hoạt và nâng cấp

Người chơi dùng Thánh Hoả Lệnh để nâng cấp EXP

Thánh Hoả Lệnh có thể ghép được khi có đủ nguyên liệu

11

11a

TU CHÂN

khi đạt cấp CS nhất định sẽ mở được các cấp Tu Chân. Cấp Tu Chân càng cao, thuộc tính ngẫu nhiên cộng thêm càng nhiều.

Người chơi dùng Đá Tu Chân theo từng bậc để nâng cấp

Mỗi bậc Tu Chân sẽ có kỹ năng khác nhau

12

12a

Chúc các Đại Hiệp có những phút giây tuyệt vời cùng Lệnh Hồ Ca!