Đặc sắc

HỆ THỐNG BINH KHÍ PHỔ

Các Đại Hiệp thân mến!

Hôm nay muội sẽ giới thiệu Tiêu điểm "BINH KHÍ PHỔ" đến các Đại Hiệp, để mọi người nắm thông tin và cùng muội thu thập các loại Binh Khí mạnh mẽ nhất nhé!

Đại Hiệp vào biểu tượng Binh Khí Phổ như trong hình để vào giao diện hệ thống.

1

BINH KHÍ PHỔ

Một trong những tính năng mang đậm bản sắc võ hiệp, đó là Binh Khí Phổ. Với việc có 5 món Binh Khí trấn phái của các môn phái lớn trong võ lâm, người chơi sẽ sở hữu những kỹ năng và đặc tính riêng biệt từng môn phái.

2

QUẠT THIẾT CỐT

Vật phẩm tăng cấp: các loại Đá Thần Binh Quạt Thiết Cốt

Bộ kỹ năng Phục Sinh

Thuộc tính: tăng tỉ lệ Sinh Lực

5

GẬY THIẾU LÂM

Vật phẩm tăng cấp: các loại Đá Thần Binh Gậy Thiếu Lâm

Bộ kỹ năng Kiên Thủ

Thuộc tính: tăng tỉ lệ Phòng Thủ

6

ROI NGŨ TIÊN

Vật phẩm tăng cấp: các loại Đá Thần Binh Roi Ngũ Tiên

Bộ kỹ năng Phong Bạo

Thuộc tính: tăng tỉ lệ Bạo

7

CẦM TRUNG KIẾM

Vật phẩm tăng cấp: các loại Đá Thần Binh Cầm Trung Kiếm

Bộ kỹ năng Mất Máu

Thuộc tính: tăng tỉ lệ Mất Máu

8

ĐƯỜNG MÔN TRẢO

Vật phẩm tăng cấp: các loại Đá Thần Binh Đường Môn Trảo

Bộ kỹ năng Đường Môn

Thuộc tính: tăng tỉ lệ Cuồng Bạo

Chúc các Đại Hiệp có những phút giây tuyệt vời cùng Lệnh Hồ Ca!